Aktív korúak segélye hogyan, kinek és meddig jár?


aktiv koruakA kedvezőtlen munkaerő piaci helyzet következtében rossz helyzetben lévő aktív korú személyek jogosultak bizonyos segélyekre most is, hogy a járandóságok tekintetében lesz-e változás 2014 / 2015 évben, azt még nem tudni, de mivel nagy javulás nem várható, valószínűleg nem sokban változik az aktív korúak segélye 2014 / 2015-ben, így lássuk hogyan és kinek és meddig jár? Azt tudjuk, hogy ez a fajta segély a rendszeres szociális segély utódja, amit minden esetben, így 2014 / 2015-ben is az adott önkormányzat jegyzője ítélhet meg az elvárt feltételek teljesülése esetén.


Az aktív korúak segélyét olyan személyek igényelhetik, akik az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek vannak nyilvánítva minimum ötven százalékosan, vagy betöltötték 55. életévüket, vagy úgy nevelnek 14 év alatti gyermeket, hogy nem kapnak utána semmiféle gyermekgondozási, gyermeknevelési járandóságot és a gyermek részére nem biztosított a napközbeni ellátás. Szintén jár 2014 2015-ben az aktív korúak segélye azoknak, akik minimum 67 százalékban elvesztették munkaképességüket, valamint azok, akik vakok személyi járadékát kapják. Természetesen ide tartoznak azok a személyek, akik részesültek a megszabott ideig álláskeresési támogatásban és ez a törvényes időtartam lejárt, akik azért szakították meg az álláskeresési támogatásra való igényüket a folyósítás ideje közben, mert ismét keresőtevékenységet kezdtek folytatni, valamint azok is, akik az aktív korúak ellátására kérelmet nyújtanak be úgy, hogy az igény bejelentését megelőző két év során a foglalkoztatási szervezettel minimum egy évig együttműködtek. Az aktív életkorúak között azok is jogosultak a segélyezés eme formájára, akiknek rehabilitációs járadéka,rokkantsági nyugdíja, gyermekgondozási segélye, ápolási díja, esetleg gyermeknevelési támogatása, egészségkárosodási járadéka, rehabilitációs járuléka,özvegyi nyugdíjfolyósítása a törvényben előírtak szerint megszűnt és a segély iránit kérelem beadását megelőző időszakban az illető minimum három hónapon keresztül megfelelően együttműködött.

Az aktív korúak segélye 2014 2015-ben természetesen megfelelően alátámasztott kell legyen, elvárás például megfelelő módon igazolni azt a tényt, hogy a kérelmet benyújtó családjának másképp nem biztosítható a megélhetése, valamint, hogy nem folytat kereső tevékenységet. Az lényeges tudnivaló, hogy ebben az esetben nem számít rendszeres kereső tevékenységnek a közfoglalkoztatás, valamint az olyan munka, melyet alkalmai munkavállaló könyvvel folytatnak. A szabályozás szerint egy család megélhetése akkor mondható nem biztosítottnak, amennyiben az egy fogyasztási egységre számított havi kereset nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kilencven százaléka és e mellett a család egyetlen tagjának sincs vagyona. Ilyen vagyon alatt értendő minden hasznosításra alkalmas vagyoni értékű jog, ingatlan, gépjármű, melyeknek a forgalmi értéke egyenként, illetve összeadva meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkevesebb összegének harmincszorosát, vagy forgalmi értékük összesen több, mint az öregségi nyugdíj mindenkori összege nyolcvanszorosánál. Azonban fontos tudnivaló, hogy nem számít vagyonnak az olyan jármű, amelyet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartanak fent, vagy az olyan ingatlan, ahol az aktív korúak segélyét igénylők életvitel szerűen élnek, és az a vagyoni jog sem, amely az így, életvitel szerűen lakott ingatlanon áll fenn.


Nem adható 2014 2015-ben sem aktív korúak ellátása annak a személynek, aki szabadságvesztés büntetésére ítéltetett, épp szabadságvesztést tölti, előzetes letartóztatásban van. Nem jogosult, aki olyan munkaviszonnyal rendelkezik, mely az álláskeresési támogatáshoz szükséges, aki gyermekgondozási, vagy gyermeknevelési támogatást kap, aki nappali tagozatos felsőoktatási intézményben tanul és ehhez keresetpótló juttatás jár neki, vagy épp katonai szolgálatot teljesít. Nem adható ez a fajta segély annak, akiknek nincs érvényes tartózkodási joga Magyarországon, azonban a határ mentén ingázók kivételek, viszont adható hajléktalan személynek, az illetékes jegyző, főjegyző beleegyezésével.

Az aktív korúak segélyét az erre előírt módon kell igényelni, egy olyan egységes formanyomtatvány kitöltésével, mely a vonatkozó jogszabályban előírtakat tartalmazza, majd ezt a kitöltött nyomtatványt a lakóhely szerinti illetékes önkormányzatnál kell beadni elbírálásra. A nyomtatvány az adott település okmányirodájában mindenkor beszerezhető. A kérelem mellé egy nyilatkozatot is szükséges tenni, ami azt tartalmazza, hogy az adott személy vállalja, hogy a rendelkezés szerint előírt és elvárt irányadó együttműködést vállalja.

Mivel egészen biztos, hogy a 2014 2015-es évben is nagyon sokan szorulnak különféle segélyekre, érdemes megfigyelni, hogy milyen iratokat szükséges még a kérelem mellé benyújtani az elbíráláshoz, így szükséges bemutatni az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumokat, vagyonnyilatkozatot és természetesen be kell adni a jövedelemigazolást, valamint egy jövedelem nyilatkozatot is.

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu