Családi pótlék


Családi pótlék 2014 / 2015 - Az államnak mindig volt olyan feladata, hogy azokat az állampolgárait, akik valamilyen módon szorult helyzetbe kerülnek, azoknak védelmet nyújtson. Ahogyan feladata az egészségügyi szolgáltatások biztosítása, az ország védelme, a belső közbiztonság megteremtése, úgy feladata a szociális biztonság garantálása is. Természetesen arra nincs lehetősége, és anyagi háttere, hogy minden állampolgárnak azonos életszínvonalat biztosítson, de ez nem is feladata. A cél inkább az, hogy a tisztességes megélhetés lehetőségének elérésében támogassa a polgárait.

Ennek eléréséhez több eszközzel is rendelkezik az állam, és ezek közül az egyik legfontosabb, a rendszeres pénzbeli juttatások, támogatások rendszerének a kiépítése. Ennek a rendszernek a része a családi pótlék is, amely rászorultsági alapon jár. A családi pótlék 2014 2015 utalása sok magyar család életét könnyíti majd meg.
 
A családi pótlék két jogcímen folyósítható, a gyermek iskolakötelessé válásáig nevelési támogatásként, majd utána beiskolázási támogatásként. A családi pótlékra jogosult a szülő, a szülővel egy háztartásban élő házastárs, az örökbefogadó szülő, a nevelő szülő, és végül a gyermekotthon, illetve a szociális intézmény vezetője, ha a gyermek ott került elhelyezésre. Ezeken kívül létezik még a nagykorú gyermek saját jogon történő igénylése is. A támogatás összege a következőképen alakul 2014 2015-ben. Egy gyermek esetén 12.200 Ft, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft,  két gyermek esetén 13.300 Ft, két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14.800 Ft  három vagy több gyermek esetén 16.000 Ft. Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 17.000 Ft, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén 23.300 Ft,  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 Ft, és végül tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 Ft. Lehetőség van arra is, hogy amikor a családi pótlék összegének megállapításakor figyelembe veszik azt, vagy azokat a gyermekeket is, akik után az igénylő már nem részesedik családi pótlékba. Ezt, abban az esetben lehet figyelembe venni, ha a gyermek nem rendelkezik saját jövedelemmel, és nappali tagozaton, közoktatási intézmény, vagy felsőfokú intézmény tanulója, ahol első alapképzését szerzi meg. 
 
Családi pótlék utalás 2014 2015-ben is a Magyar Államkincstár feladata. Jellemzően minden hónap 10-ig mindenhová meg kell, hogy érkezzen a pénz. A kiutalás történhet banki folyószámlaszámra, vagy postai kifizetéssel. Természetesen a banki átutalás gyorsabb, ezért jellemzően azok a jogosultak, akik így kapják meg a családi pótlékot, már a hónap első 5 napjában hozzá juthatnak a pénzükhöz. A Magyar Államkincstárnak van egy adott évre, így 2014 2015-re is vonatkozó átutalási terve, amely alapján indítják az átutalásokat.
  

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu