Hogyan, kinek, mikor és meddig jár a rendszeres szociális segély


mi mennyi 2014 / 2015Az ember életének különböző korszakaiban más-más problémákkal, nehézségekkel kell szembenéznie. Más problémák, illetve kihívások vannak jelen egy fiatalember életében, más egy középkorú, és más egy nyugdíjhoz közeledő emberében. Amikor fiatal az ember, akkor úgy érzi, hogy minden problémát legyőzhet pusztán a lendületével, a fiatalság erejével, később pedig mind komolyabb szerepet kezd játszani a megfontoltság, a tapasztalat. Lényegében hasonlóan működik a szociális ellátás hálója is. Más támogatások, segélye, járadékok szólnak egy fiatalembernek, aki a felnőtt életének az kezdeténél áll, akinek elsősorban abban kell segíteni, hogy a munkához jusson, hogy családot alapítson, és ami az egyik legfontosabb, hogy gyermeket vállaljon.

Aztán jön az építkezés, lakásvásárlás, ami szintén nem megy általában állami segítség nélkül. A középkorúaknál már elsősorban abban kell többnyire a segítség, hogy a növekvő gyermekek igényeit ki tudják elégíteni, illetve a felépített egzisztenciát tartani tudják. Idősebb korban pedig a segítségre a munkahelyek megtartásában van szükség, illetve az elvesztett munkahely miatt kiesett jövedelem pótlására, mert jellemzően 60. életévhez közeledve, már nehezen kap munkát az ember. Foglalkozzunk egy kicsit az utóbbiakkal, illetve azzal, hogy, hogyan, kinek, mikor és meddig jár a rendszeres szociális segély.

Hogyan jár a rendszeres szociális segély? A rendszeres szociális segélyt a lakcímkártyán szereplő cím szerinti önkormányzatnál kell megigényelni, az „Igénylő lap rendszeres szociális segély megállapításához” nevű nyomtatvány kitöltésével, és benyújtásával. Csatolni kell hozzá egy vagyonnyilatkozatot, amennyiben a gyerekek átlépték a tankötelezettségi korhatárt, akkor iskolalátogatási igazolás, illetve tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás. Az igénylés elbírálására a jegyző jogosult, aki a rendszeres folyósításért is felelős. A kifizetés az önkormányzat költségvetéséből történik, amelyhez a központi költségvetés 90 %-kal járul hozzá. Az eljárás illetékmentes. A segély mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér, járulékokkal csökkentett részének a 90 %-át, azaz 2013-ban a 44.508 Ft-ot. Abban az esetben pedig, ha a jogosult családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, akkor a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a segély maximális összegének és a foglalkoztatási támogatásként kapható összeg különbségét, azaz a 44.508 Ft, és a 22.800 Ft különbségét, a 21.708 Ft-ot.   

Kinek jár a rendszeres szociális támogatás? Azoknak a munkájukat elvesztett személyeknek jár a rendszeres szociális segély, akik egészségkárosodottak, vagy maximum 5 évre vannak a rájuk vonatkozó nyugdíjkorhatártól, illetve amennyiben 14. életév alatti gyermeket, vagy gyermekeket nevelnek a saját háztartásukban.
 
Mikor jár rendszeres szociális segély? Akkor sár a segély, ha a személyére vonatkozó feltételeknek megfelel, azon kívül, a családban az egy főre jutó bevétel nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 90 %-át, illetve, ha 14 éven aluli gyermeket nevel, és őreá nézve, más személy nem vesz igénybe utána sem gyermekgondozási támogatást, sem gyermekgondozási díjat, sem terhességi-gyermekágyi segélyt. A jogosultsági idő kezdete az a nap, amikor az igénylő a kérelmet leadta az önkormányzaton.

Meddig jár a rendszeres szociális segély? A rendszeres szociális segély megszüntetésre, illetve szüneteltetésre kerül, ha a jogosult elhelyezkedett a munkaerő-piacon, ha börtönbüntetését tölti, ha katonai szolgálatot teljesít, és ha nem működik együtt az önkormányzattal, illetve az állami foglalkoztatási szervvel.
 

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu