Mennyi lesz a nyugdíjemelés 2014-ben és mikor várható?


mennyi lesz nyugdijemelesNagyon sokan érintettek abban a kérdésben, hogy mennyi lesz a nyugdíjemelés 2014 / 2015-ben? Ez évről évre mindig újra téma, hiszen ilyenkor az utolsó hónapokban már tart a következő esztendő költségvetésének előkészítése, és hát nem mindegy, hogy mekkora összeget szánnak e kérdés rendezésére. A hazai népességlétszámnak tetemes részét teszik ki a nyugdíjasok, épp ezért mindkét oldalon nagy kérdés, hogy lehet a jövő évi emelést kivitelezni és milyen nagyságrendben. Politikai háttere is bőségesen van a dolognak, mert köztudomású, hogy a szavazótábor létszámában is nagy erőt képvisel e réteg.


Az alapcél természetesen a nyugdíjak reálértéken megtartása, de ehhez még hiányoznak a 2014 2015-es viszonyítási alapok. A tervezetben 2,7 százalékos hiánycéllal számolnak, 2,8 százalékos infláció mellett, de persze az infláció ezt a mértéket meghaladhatja. Amennyiben az inflációs különbözet a jelenlegi tervezet és az év eleji valóságos mérték közötti különbözet több lesz, mint egy százalék, abban az esetben a nyugdíjak rendezése egy kiegészítő nyugdíjemelés keretében történik, méghozzá január 1.-ig visszamenőlegesen, ha pedig a különbség az egy százalék alatt marad, akkor november hónapban kerül kifizetésre a különbség egy összegben.

Amikor az a helyzet áll elő, hogy várhatóan a hazai GDP adott évi emelkedése több lesz, mint 3,5 százalék, akkor nyugdíjprémium kifizetése is megtörténik, melyre szintén novemberben kell, hogy sor kerüljön. Ami a jelenlegi gazdasági helyzetet illeti, kicsi a valószínűsége annak, hogy 2014 2015 során ez megvalósulhat, de ezekbe a jóslatokba jobb nem belebocsátkozni. Az, hogy mennyi lesz a nyugdíjemelés 2014 2015-ben tehát elsősorban a gazdasági körülményektől függ és e mellett a kormány nyugdíjpolitikájától is. Alapvetően a nyugdíj 2014 2015-es alakulását, a nyugdíj emelésének nagyságát a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó törvény szabályozza, e szerint minden év során a nyugdíjat akkora összeggel kell emelni, amilyen nagyságú fogyasztó áremelést vár a kormány a szóban forgó évben. A mostani évben került utoljára szabályozásra az egyszeri alkalommal történő nyugdíjemelés, ennek megfelelően a nyugdíjasok magas létszámára való tekintettel 5,2 százalékos nyugdíjemelést hajtott végre a kormány. E mellett e szabályozás keretében került bevezetésre a nyugdíjprémium, valamint a kivételes nyugellátás, az egyszeri segély, illetve a kivételes nyugdíjemelés lehetősége is, melyeket az ONYF főigazgatójának engedélyével lehet realizálni. Ezek közül a nyugdíjprémium intézményét már fent ismertettük.


Kivételes nyugellátásban azok a személyek részesülhetnek, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt elérték már, az előírás szerinti szolgálati időnek legalább a felével rendelkeznek, valamint azok, akik megváltozott képességű árvák vagy özvegyek azzal a feltétellel, hogy a jogszerző elhunyt személy az öregségi nyugdíj tekintetében a számára meghatározott szolgálati idő legalább fele részével rendelkezett és természetesen kitétel, hogy jogosultak legyenek az árvasági, illetve özvegyi ellás jogosultsági feltételeinek. A kivételes nyugellátás összege nem lehet magasabb, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb értéke másfélszeresénél és nem lehet kevesebb, mint annak a fele.

Kivételes nyugdíjemelést akkor lehet megállapítani, hogyha elérte az adott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy más módon jogosult nyugellátásra és a rendszeresen kapott pénzbeli ellátás összege nem több havi 70.000 forintnál. Nem kaphat kivételes nyugdíjemelést olyan személy, aki esetében a nyugdíjellátás megállapítása után, vagy már részére megítélt kivételes nyugdíjemelés után nem telt el három év.

Kérdés, mennyi lesz a nyugdíjemelés 2014 2015-ben? Sok mindentől függ ez az összeg, vagy százalék, az biztos, hogy bízhatunk persze a kampány miatti „bőkezűségben”, de a sok bizonytalan tényező miatt nagy óvatossággal lehet csak jóslatokba bocsátkozni. A legfőbb szempontok tehát, hogy melyek azok a tényezők, amiktől függ majd a nyugdíjemelkedés nagysága, az elsősorban a magyar GDP alakulása, az infláció valóságos mértéke, hogy ezektől függően sor kerülhet-e nyugdíjprémium kifizetésére.

 

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu