Táppénz kalkulátor


tappenz kalkulatorA jelenlegi kormányzás alatt sok egyéb mellett a táppénz ellátás is változott, elsősorban a visszaélések elkerülése végett. A gyakorlatban az emberek többsége keveri a táppénz fogalmát a betegszabadság fogalmával. A legfontosabb különbség a kettő között abban van, hogy a betegszabadság ideje alatt a juttatást a munkáltatójától kapja és nem az Egészségbiztosítási Pénztártól. A dolgozót egy naptári évben 15 nap betegszabadság illeti meg, és természetesen csak saját betegség esetén lehet igénybe venni. A betegszabadság idejére fizetendő ellátás összege megegyezik a távolléti díj 70 %-ával.

A táppénz ezzel szemben a betegszabadság utolsó napjának lejárta után kezdődik, azaz a betegség 16. napjától. A táppénzt már nem a munkáltató, hanem az Egészségbiztosítási pénztár fizeti. A táppénz kalkulátor 2015-ben is pontos információkat ad a várható táppénz összegéről.

Táppénzre 2015-ben is az lesz jogosult előreláthatólag, aki rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, illetve rendelkezik orvosi igazolással. Magát az igényt a dolgozó a munkáltatójánál kell, hogy bejelentse. A kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a beérkező kérelmet maga bírálja el és indítja el a táppénz folyósítását is. Abban az esetben, ha a munkáltató nem rendelkezik kifizetőhellyel, akkor az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványok kitöltésével, és azoknak az ügyfélkapun való OEP-hez továbbításával történik a bonyolítás. Ebben az esetben a következő elektronikus nyomtatványokat kell kitölteni, és továbbítani az OEP felé, ahol az elbírálás, majd a folyósítás történik: „Foglalkoztatói Igazolás”, illetve „Igénybejelentés táppénz, gyermekápolása címén igényelt táppénz, terhességi‐gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” című nyomtatványokat.

Postai továbbítás esetén csatolni kell az elbíráláshoz az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételéről”, című nyomtatványt, kárházi kezelés esetén, a kórház által kiadott igazolást, illetve a munkáltató által kiadott „Foglalkoztatói igazolás” nyomtatványt. Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának a napja, abban az esetben, ha a kérelmet szóban, vagy elektronikus úton nyújtották be, ha pedig postai úton, akkor a postára adás hitelt érdemlő módon bizonyítható napja.  A táppénz összegét 2014 2015-ben is elsősorban a jövedelem nagysága határozza meg. E szerint a táppénz összege megegyezik a napi átlagkereset 60 %-ával, de maximum az aktuális minimálbér kétszeresének a harmincad részével, amely jelenleg napi 6.535 Ft.

Használja a táppénz kalkulátor 2015-re vonatkozó számításait táppénze kiszámításához 2014 2015-ben is. Gyorsan információhoz juthat általa, és egyben pontos tájékoztatást is kap. Erre az a garancia, hogy a táppénz kalkulátorok frissítése folyamatosan történik, így mindig a legfrissebb rendeletek, törvények figyelembe vételével végzik el a kalkulációt. Betegszabadság - táppénz - Amennyiben valamely okból kifolyólag kiesünk a munkából, vagyis keresőképtelen státuszba kerülünk a magyar társadalombiztosítási rendszer táppénz formájában, a keresőképtelenség időszakára biztosítja a megélhetést a TB átal biztosított munkavállalóknak. Az előző állítás egyik kardinális kijelentése a biztosítotti jogviszony aktív fennállása. A keresőképtelen időszakra kialakított „szociális háló” egyértelműen és világosan határolja körbe, mely esetekben, milyen időtávra és milyen mértékű táppénz jár.

A Táppénz mértéke, a táppénz összege - A véglegesen, a TB-nél aktív biztosítással rendelkező munkavállaló keresőképtelen időszakára jogosult kifizetendő táppénz összege az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kerül megállapításra. A táppénz mértékének számításakor a keresőképtelenség napját megelőző évet veszik alapul, tehát az előző év jövedelme adja a táppénz számításának alapját.

Sajnos további kikötés a tásadalombiztosítási rendszerben rögzítettek számára, hogy a biztosítási jogviszonynak optimális esetben folytonosnak kell lennie, egyébként (ha megszakítás történt), akkor a megszakítás előtti jogviszony során keletkezett jövedelmet kell a táppénz kalkulálásánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha a munkavállaló nem rendelkezik a táppénzalapba számító jövedelemmel a biztosítotti jogviszonya alatt, akkor a keresőképtelenség első napján (táppénz kezdete) érvényes, mindenkori minimálbér az irányadó összeg. Amennyiben a táppénzre jogosult munkavállaló jövedelme a minimálbért nem éri el (pl.: szerződéses jogviszony esetében) , akkor a valós (szerződés szerinti) jövedelem szolgálja a táppénz számításának alapját.

Kismamák, kispapák, anyukák, apukák esetében, akik a gyermek(ek) után terhességi gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási díjban (GYED) részesülnek, a táppénz naptári napra vetített mérték a megelőző időszakban folyósított segélyet/díjat kell figyelembe venni, abban az esetben, ha a kalkulált táppénz mértékét ez meghaladja. Ugyanazon évben több esetben táppénzre szoruló munkavállaló ellátásának összegét, az első keresőképtelenség alapját képző jövedelem napi átlaga alapján kell számítani.

MaxInfo 2014 -- Kapcsolat: admin [kukac] maxinfo [pont] hu